18 yaşındaki imkanları kısıtlı gençlere, Avrupa’da öncelikli olarak demiryolu ile ancak gerekli olması halinde diğer ulaşım araçlarını da kullanarak kısa süreli seyahat etme imkanı sunulmaktadır. Discover EU Projelerinde başvurular 2 şekildedir; 1- Başvurusu Brüksel’de bulunan Merkezi Yürütme Ajansına yapılan “Discover EU Öğrenme Döngüsü” genel başvurusu ve 2- Başvurusu Ulusal Ajanslara yapılan “DiscoverEU Dahil Etme” faaliyeti proje başvurusu. Aşağıda yer alan bilgiler DiscoverEU Dahil Etme faaliyeti için geçerlidir. Genel başvuru hakkında bilgi almak için ‘’Diğer hususlar nelerdir?’’ başlığında yer alan linki inceleyebilirsiniz.

Projenin Hedef Kitlesi Kimdir?

18 yaşında, daha az fırsata sahip olan ve gönderci kuruluşu ile aynı ülkede ikamet eden gençler projenin yararlanıcısı olabilmektedir.

Grup liderleri, kolaylaştırıcılar veya beraberindeki kişiler en az 18 yaşında olmalıdır.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

Program ülkelerinde yerleşik;

 • Kar amacı gütmeyen kurum, dernek, STK, 
 • Yerel bölgesel veya ulusal düzeyde aktif kamu kurumları,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar,
 • Gençlerin oluşturduğu resmi olmayan gençlik grupları (18-30 yaşa arası en az 4 genç)

projeye başvuru yapabilmektedir.

Proje faaliyetinde seyahat edecek katılımcılar 18 yaşında ve imkanı kısıtlı gençler olmalıdır. Kuruluşların KA155 faaliyeti yürütmekle imkanı kısıtlı gençlerle çalışma, gençlik çalışması yürütme konusunda kapasite geliştirmesi beklenmektedir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

 • Projenin toplam süresi 3-24 aydır.
 • Proje süresi içerisinde yapılabilecek her bir DiscoverEU seyahati, 1-30 gün arasında olabilmektedir.
 • Gönderen kuruluş, proje süresi içerisinde birkaç DiscoverEU seyahati (1-5 katılımcı, refakatçiler hariç; katılımcı başına en fazla 2 refakatçi olabilir. Refakatçiler başvuru formunda gerekçelendirilmelidir.) organize edebilmektedir.

Hibe Kalemleri Nelerdir?

DiscoverEU Dahil Etme projesi içerisinde;

 • Seyahat giderleri: Katılımcılara “travel pass – seyahat çeki” verilecektir. Seyahat Çeki’nin kapsamadığı seyahat türlerinde mesafe bandına göre ödeme yapılmaktadır. Aktive edildikten sonra 30 gün boyunca geçerli olan çek ile 7 tam gün seyahat edilebilir. 
 • Kurumsal destek: İmkanları kısıtlı her katılımcı için.
 • Bireysel destek: Günlük olarak her katılımcıya en fazla 21 gün için verilmektedir.
 • Dahil etme desteği: Faaliyet türü imkanları kısıtlı 18 yaşındaki gençlere yönelik olduğundan grup liderleri ve kolaylaştırıcılar da dahil olmak üzere, imkanları kısıtlı katılımcılar ve refakat eden kişilerin faaliyete katılımını sağlamakla ilişkili doğrudan bağlantılı ek maliyetler karşılanır. Bu durumdaki masraflar başvuru formunda talep edilmeli ve gerekçelendirilmeli; Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
 • İstisnai masraflar: Başvuru formunda talep edilmeli ve gerekçelendirilmeli; Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır. Vize masrafları, pahalı seyahat masrafları bu kategoriden talep edilmelidir.

Hibe miktarlarına ilişkin detaylı bilgi Erasmus+ Program Rehberinde yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri Nedir?

 • Son başvuru tarihi 1 Ekim 2024 (Brüksel Saati ile 12:00)’tür.
 • Başvurular adresinden alınmaktadır.