İnsani yardım gönüllülüğü, devam eden insani yardım operasyonlarının olduğu ülkelerde yapılmaktadır. Amacı 18-35 yaş arasındaki gençlere kısa veya uzun dönemli gönüllülük aktiviteleriyle ihtiyaç sahibi insanların yaşam koşullarını geliştirme fırsatı sağlamaktır.

Hedef Kitlesi

Projenin hedef kitlesi 18-35 yaş arası gençlerdir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Destekleyen rolü için AB üyesi ülkelerde kurulan özel ya da kamu kuruluşlarının yanı sıra ortak ülkelerde veya denizaşırı ülkelerde yer alan herhangi bir kuruluş başvuru yapabilir. Ev sahibi rolü için AB veya ortak ülkeler listesinde yer almayıp insani yardım faaliyetlerinin yapıldığı ve devam eden silahlı çatışma olmayan herhangi bir ülkede faaliyet gösteren kuruluşlar başvurabilir. Kuruluşların aynı zamanda insani yardım gönüllülüğü için geçerli bir kalite sertifikası sahibi olma koşulu aranmaktadır.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır

Projeler 12, 24 veya 36 ay süreli olabilir. Süre projenin amaçları ve planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Başvuru Tarihleri Nelerdir

Başvurular 3 Mayıs 2022 en geç Türkiye saatiyle 18.00’a kadar Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderim Sistemine yüklenmiş olmalıdır.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir

Gençlerin Komisyon tarafından düzenlenen zorunlu eğitimi başarıyla tamamlamış olması şartı vardır.

Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılır.

Ayrıntılı bilgi için Program Rehberini inceleyebilirsiniz.