Yüksek öncelikli alanlarda gönüllülük takımları, en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri büyük ölçekli, yüksek etkili projelerdir. AB düzeyinde her yıl tanımlanan politika alanlarındaki ortak Avrupa zorluklarına müdahale konulu hazırlanırlar.

Hedef Kitlesi

Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Program ülkeleri veya komşu ortak ülkelerde (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyona sahip olmalıdır.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Projeler 12, 24 veya 36 ay süreli olabilir. Süre projenin amaçları ve planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Hibe Kalemleri Nelerdir

Yolculuk, Seyahat bandının üstündeki yolculuk masrafları, Kurumsal destek- Proje yönetimi masrafları Kurumsal destek- Faaliyet masrafları Dahil etme desteği Cep harçlığı Dil desteği İstisnai masraflar Tamamlayıcı faaliyetler masrafı.

Başvuru Tarihleri Nelerdir

Başvuran kuruluş aşağıdaki tarihte hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir:

6 Nisan 2022, en geç Türkiye saatiyle 18.00.

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalına kayıt olmaları gerekmektedir. Gençler portaldan kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını araştırabilirler. Gençler 17 yaşındayken portala kayıt olabilir ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Dayanışma Programının projeleri 18-30 yaş aralığını kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalına üye olan gençlere, sistem üzerinden 10 haneli Participant Reference Number (PRN) kodu verilecektir. Bu kod gençlerin yer almak istedikleri Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru sahibi tarafından başvuru formu doldurma aşamasında, katılımcı seçiminde, nihai rapor aşamasında kullanılacaktır.

Gençler; Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Kalite Sertifikasına sahip (Akredite olmuş) kuruluş listesine, ilgili sayfada yeralan belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Değerlendirme Süreci Nasıldır

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Projeler, AB öncelikli alanları ile uyumlu olmalıdır (sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve/veya kültürel miras). Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir

Kaç Ortak Gerekir? En az iki farklı ülkeden en az üç kuruluş bir araya gelerek başvurmalıdır.

Proje Nerede Gerçekleşir? Faaliyetler katılımcı kuruluşlardan birinin ülkesinde gerçekleştirilir.

Başvuru Nereye Yapılır? Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılır.

Projede yer alacak gönüllülerin özellikleri nedir? Gönüllülük faaliyetlerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş gençler projelerde yer alabilir.

Ayrıntılı bilgi için Program Rehberini inceleyebilirsiniz